top of page
1 re-tellings inner and outer sognefjord

"Gjenfortellinger av Flintoe- Indre og Ytre Sogn", 2020

75 x 55 cm, Digital print on aquarelle paper, ink

bottom of page